Od dnia 9 stycznia 2021 r. widoczność strony istnieje także na telefonach komórkowych.
Przejście ponownie na główną stronę www naszej firmy : www.biurowirtualnewarszawa.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików Cookie i polityki plików Cookie dostępnej tu : Polityka Cookies.

Bezpieczeństwo :
Należy stosować wszystkie środki bezpieczeństwa przewidziane dla bankowości internetowej.
W szczególności nie należy logować się z wykorzystaniem publicznych sieci WIFI, posiadać aktywny system antywirusowy na komputerze,
mieć na bieżąco zaktualizowaną przeglądarkę www, obserwować czy strona logowania nie jest podmieniona - przed adresem strony ma być symbol zamkniętej kłódki i nazwa protokołu https a nie http. Dodatkowo można sprawdzić ważność certyfikatu SSL adresu logowania https://www.biurowirtualnewarszawa.pl/panelklienta/ za pomocą kliknięcia w kłódkę.
Można stosować wszystkie dalsze środki ostrożności opisywane przez banki internetowe, związane z logowaniem.
Zalecana jest także zmiana hasła przynajmniej raz na miesiąc i brak zapisywania hasła w przeglądarce.

Copyright © 2015-2023 biurowirtualnewarszawa.pl