Co to jest PKD ?

Polska Klasyfikacja Działalności jest to ogólnie przyjęta systematyka rodzajów działalności gospodarczych, jakie można wykonywać na terytorium Polski.

Każda osoba, która dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczych lub KRS jest zobowiązana
do wyboru numerów PKD, które będą szczegółowo określać to, czym dana firma będzie się zajmować.

Niezmiernie ważne jest aby składając wniosek np. o wpis do działalności gospodarczej podać wszystkie numery PKD, ponieważ dopisanie kolejnych w późniejszym terminie może wiążać się z opłatami.

Obecnie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej są bez opłat,
ale przypomnijmy, że zasady zmian w ostatnich 10 latach zmieniały się wielokrotnie.

Według aktualnej systematyki, która obowiązuje od grudnia 2007 roku możemy wyróżnić następujące poziomy podziału działalności gospodarczych:
sekcja, dział, grupa, klasa i podklasa.

Odpowiedni numer możemy wyszukać na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeśli jednak nie jesteśmy pewni, jaki numer wybrać, to zlecając w wirtualnym biurze Warszawa prowadzenie księgowości, księgowy wirtualnego biura zaoferuje pełną pomoc i bezpłatne doradztwo.

Polska Klasyfikacja Działalności ma szereg zastosowań.
Najważniejsze to klasyfikowanie podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz dostarczanie danych
do Głównego Urzędu Statystycznego, który wykorzystuje je do przeprowadzenia analizy gospodarki narodowej kraju oraz porównywania jej z gospodarkami innych krajów.