Polityka ochrony prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych
( GDPR - General Data Protection Regulation ), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.


Poniżej znajdziecie Państwo link do naszej polityki ochrony prywatności.
Zapewniamy, iż modyfikując ewentualnie politykę w przyszłości Państwa uprawnienia nie będą ograniczane.
Zapewniamy również, iż dane wykorzystujemy tylko do obsługi zawartej z Państwem umowy ( szczegóły w polityce ) i dane Państwa nie są sprzedawane jakimkolwiek reklamodawcą. Wirtualne biuro utrzymuje się z wpłat od swoich klientów i nie współpracuje z podmiotami rozsyłającymi reklamy. Wychodzimy z założenia, iż jeśli umowa najmu dotycząca biura wirtualnego podpisywana jest w wersji pisemnej to Państwo na dowód zapoznania się z poniższą polityką powinni ją wydrukować i odesłać do nas z podpisem na dole strony. Było by nam niezwykle miło otrzymać od Państwa tego typu dowód zapoznania się z Polityką.


Aktualna wersja polityki :

Polityka ochrony prywatności

English - Privacy Policy ( current version )


Wersje archiwalne, sprzed 13 lipca 2018 roku :

Polityka ochrony prywatności

English - Privacy Policy


English translation.

As of 25 May 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR),
i.e. the new Union regulation on personal data protection, comes into force.

A link to our Privacy Policy is available below.
We would like to ensure you that if the Privacy Policy is modified in future, your rights will not be restricted.
We also warrant that we use the data solely for the administration of your agreement (as set out in the Privacy Policy) and your data are not sold to any advertisers. The virtual bureau finances its operation from payments received from its customers and does not cooperate with advertisement sending entities. We assume that if the lease agreement concerning the virtual bureau is signed in writing, you should print and send the agreement signed at the bottom of the page to us to confirm that you have familiarised yourself with our Privacy Policy. It would be really nice to receive such an evidence of your familiarising yourself with our Policy.

Valid version of the Policy - company VSL-SYSTEM : English - Privacy Policy ( current version )