Zezwalamy na umieszczanie naszego pełnego adresu ul. Mazowiecka 11 lokal 49 w KRS lub CEIDG podczas elektronicznych rejestracji spółek czy działalności, pod warunkiem zawarcia z nami umowy w terminie późniejszym, ale bez zbędnej zwłoki oraz pod warunkiem możliwości dokonania weryfikacji kontrahenta / beneficjenta rzeczywistego zgodnej z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Adres ul. Mazowiecka 11 lokal 49 podlega pod następujące urzędy :

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa
tel.: 22 58-46-100
e-mail: us1435@mz.mofnet.gov.pl
Urząd znajduje się w ścisłym punkcie Warszawy w przeciwieństwie do położonego na obrzeżach miasta US Warszawa Wola.

Może zainteresować Państwa także :
Zmiana adresu lub innych rzeczy w KRS rok 2015 - strona zawiera druki KRS-Z3, KRS-ZM, NIP-2, RG-1
Czy zmiana urzędu skarbowego naprawdę jest problemem ?
Dlaczego warto zmienić urząd skarbowy i jak to zrobić ?
Osiem powodów dla których warto mieć siedzibę firmy w Warszawie

ZUS Warszawa-Śródmieście
00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8
tel.: (22) 538-21-11 do 14,
infolinia : 801 400 987 lub (22) 560 16 00.

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa
ul. Nowogrodzka 43, Warszawa
tel.: 22 699 82 09

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel.: 022 464 20 00

KRS, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100, Warszawa
przyjmuje interesantów w:
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek-piątek w godzinach 8.30-15.30.

Punkt Informacyjny XII Wydział KRS - dla spraw z dzielnic miasta stołecznego Warszawy:
Ochota, Wola oraz Śródmieście

strona www XII Wydziału :
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/943/xii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego

ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, parter – Sala Obsługi
nr tel.: (022) 44 00 691, 44 00 692.

Może zainteresować Państwa także :
Zmiany w KRS 2015 r.
Zmiana adresu lub innych rzeczy w KRS rok 2015 - strona zawiera druki KRS-Z3, KRS-ZM, NIP-2, RG-1

Koszty notarialne oraz urzędowe zakładania spółek z o.o. podane są na stronie :
procedura i koszty założenia spółki z o.o.

Koszty pomocy w zakładaniu spółki czy fundacji podane są na stronie :
cennik pomocy w zakładaniu spółek, fundacji

Prawnik zajmujący się pisaniem umów spółek, rejestracją oraz wszelkimi innymi poradami prawnymi stacjonarnie w Warszawie oraz online ( jest to zespół bardzo doświadczonych prawników ) :
panel usług prawnych - nasze wirtualne biuro w Warszawie bardzo poleca tego prawnika


Inne urzędy skarbowe
Istnieje także możliwość, iż Państwa firma podlegać będzie pod wyspecjalizowany
lub szczególny urząd skarbowy zamiast pod zwykły urząd - czytaj więcej o typach urzędów skarbowych