Kwestie związane z zarejestrowaniem firmy

Zezwalamy na umieszczanie naszego pełnego adresu :
ul. Złota 7 lokal 28, 00-019 Warszawa
lub
ul. Mazowiecka 11 lokal 49, 00-052 Warszawa

w KRS lub CEIDG podczas elektronicznych rejestracji spółek czy działalności ( firm, fundacji, stowarzyszeń ), pod warunkiem zawarcia z nami umowy na wirtualne biuro w terminie późniejszym, ale bez zbędnej zwłoki oraz pod warunkiem możliwości dokonania weryfikacji kontrahenta / beneficjenta rzeczywistego zgodnej z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Istnieje możliwość podpisania umowy bez wychodzenia z domu, przez internet, za pomocą profilu zaufanego na stronie :
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Urząd skarbowy dla ul. Złota 7 lokal 28 i ul. Mazowiecka 11 lokal 49, Warszawa

Ulica Złota to ulica położona przy Domach Towarowych Centrum praktycznie kilka minut od Pałacu Kultury i Nauki. Ulica Złota dochodzi do ulicy Marszałkowskiej a do Pałacu Kultury dojście możliwe jest przejściem podziemnym. To samo serce Warszawy - Śródmieście Północne.

Ulica Mazowiecka to przecznica ulicy Świętokrzyskiej, położona przy NBP, Placu Powstańców Warszawy, nad którym dominuje przedwojenny wieżowiec "Prudential". Jest to więc typowa lokalizacja z dzielnicy Śródmieście Północne.

Adres ul. Złota 7 lokal 28 i ul. Mazowiecka 11 lokal 49 podlegają pod następujące urzędy :

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa
tel.: 22 58-46-100
e-mail: us1435@mz.mofnet.gov.pl
Urząd znajduje się w ścisłym punkcie Warszawy w przeciwieństwie do położonego na obrzeżach miasta US Warszawa Wola.

Może zainteresować Państwa także :
Zmiana adresu lub innych rzeczy w KRS rok 2015 - strona zawiera druki KRS-Z3, KRS-ZM, NIP-2, RG-1
Czy zmiana urzędu skarbowego naprawdę jest problemem ?
Dlaczego warto zmienić urząd skarbowy i jak to zrobić ?
Osiem powodów dla których warto mieć siedzibę firmy w Warszawie

Pozostałe urzędy dla ul. Złota 7 lokal 28 i ul. Mazowiecka 11 lokal 49

ZUS Warszawa-Śródmieście
00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8
tel.: (22) 538-21-11 do 14,
infolinia : 801 400 987 lub (22) 560 16 00.

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa
ul. Nowogrodzka 43, Warszawa
tel.: 22 699 82 09

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel.: 022 464 20 00

KRS, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100, Warszawa
przyjmuje interesantów w:
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek-piątek w godzinach 8.30-15.30.

Punkt Informacyjny XII Wydział KRS - dla spraw z dzielnic miasta stołecznego Warszawy:
Ochota, Wola oraz Śródmieście

strona www XII Wydziału :
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/943/xii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego

ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, parter – Sala Obsługi
nr tel.: (022) 44 00 691, 44 00 692.

Może zainteresować Państwa także :
Zmiany w KRS 2015 r.
Zmiana adresu lub innych rzeczy w KRS rok 2015 - strona zawiera druki KRS-Z3, KRS-ZM, NIP-2, RG-1

Koszty notarialne oraz urzędowe zakładania spółek z o.o. podane są na stronie :
procedura i koszty założenia spółki z o.o.

Koszty pomocy w zakładaniu spółki czy fundacji podane są na stronie :
cennik pomocy w zakładaniu spółek, fundacji

Prawnik zajmujący się pisaniem umów spółek, rejestracją oraz wszelkimi innymi poradami prawnymi stacjonarnie w Warszawie oraz online ( jest to zespół bardzo doświadczonych prawników ) :
panel usług prawnych - nasze wirtualne biuro w Warszawie bardzo poleca tego prawnika


Inne urzędy skarbowe
Istnieje także możliwość, iż Państwa firma podlegać będzie pod wyspecjalizowany
lub szczególny urząd skarbowy zamiast pod zwykły urząd - czytaj więcej o typach urzędów skarbowych

Czy urzędy mogą odmówić rejestracji adresu siedziby w wirtualnym biurze ?

Jeśli chodzi o spółki to właściwym rejestrem do wpisu adresu siedziby spółki m.in. popularnej spółki z o.o. jest KRS.
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest przez specjalnie do tego dedykowane sądy - sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane sądami rejestrowymi. Sądy te zwracają uwagę przede wszystkim na sprawy czysto formalne t.j. czy zostały złożone wszelkie potrzebne formularze, czy są prawidłowo wypełnione oraz czy jest prawidłowo wniesiona opłata. Na podstawie doświadczenia w prowadzeniu wirtualnego biura przez 12 lat możemy śmiało stwierdzić, iż rodzaj wpisanego adresu nie podlegał w wyżej wymienionych sądach analizie. Jest to bardzo słuszne podejście, gdyż każdy przedsiębiorca, zgodnie z duchem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej powinien mieć prawo wyboru adresu do rejestracji spółki czy fundacji. Jedni wybiorą wirtualne biuro, inni biurowiec a jeszcze inni zarejestrują spółkę u siebie w domu. Rejestrując spółkę w KRS czy działalność gospodarczą w CEiDG z urzędami prowadzącymi te rejestry nigdy nie było żadnych problemów.
Adres rejestracyjny naszej firmy trafia później do kolejnych urzędów. Jest nim urząd statystyczny, ZUS i urząd skarbowy. Jak więc widać w Polsce mamy znaczną mnogość urzędów. Urząd statystyczny również nie stwarza problemów przedsiębiorcom, ponieważ prowadzi statystyki. To samo dotyczy ZUS, który nie zajmuje się analizą czy adres spółki jest w biurze wirtualnym czy gdzieś indziej. Jedynym miejscem, gdzie dokonywana jest analiza adresu jest wydział VAT w urzędzie skarbowym.
Adres siedziby spółki czy działalności gospodarczej trafia do rejestru VAT w przypadku, gdy spółka lub działalność chce być płatnikiem VAT lub jej obrót zmusza ją do bycia płatnikiem. Obecnie, na podstawie naszych doświadczeń stwierdzić możemy, iż urzędy skarbowe nie robią żadnych problemów z faktu, że ktoś jako siedzibę spółki czy działalności gospodarczej wybrał wirtualne biuro. Jednakże, jeśli Państwa firma posiada oprócz siedziby jakieś miejsce, gdzie odbywa się działalność np. plac, hala produkcyjna, sklep to do rejestru VAT zamiast adresu siedziby trafi ww. adres. Nie ma to wpływu na posiadanie adresu wirtualnego biura jako adres siedziby w KRS, adres do faktur, adres do korespondencji czy adres do wizytówek. Trzeba natomiast w sposób świadomy wypełnić formularz zgłoszenia spółki czy działalności gospodarczej do rejestru VAT.
Podsumowując, na podstawie naszych doświadczeń z prowadzenia wirtualnego biura, adres siedziby jak najbardziej może znajdować się w biurze wirtualnym i nie rodzi to problemów z urzędami.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36