Osiem powodów dla których warto mieć siedzibę firmy w Warszawie

Autorem artykułu dla wirtualnego biura jest radca prawny Jakub Bonowicz.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej od radcy, skontaktuj się przez ten formularz :
ZADAJ PYTANIE RADCY PRAWNEMU

A oto wspomniane powody, dla których warto mieć siedzibę firmy w Warszawie. Oczywiście pod hasłem firma rozumiemy też siedzibę dla spółki, fundacji, stowarzyszenia, czyli po prostu wynajem adresu do KRS na wspomnianą wcześniej siedzibę.

Powód nr 1 – korzystne interpretacje podatkowe

Podlegamy pod warszawski urząd skarbowy oraz Izbę Skarbową w Warszawie1.
Według wielu prawników i ekspertów podatkowych, praktyka tutejszej Izby jest bardziej korzystna
dla podatników niż Izb w innych rejonach kraju, co uwidacznia się szczególnie przy wydawaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Przytoczmy kilka z nich:

 • spółka może odliczać cały VAT z faktur za najem miejsc postojowych,
  parkingowych i garażowych
  najmowanych na cele związane z działalnością gospodarczą,
  z których korzystają zarówno pracownicy jak i klienci. Nie jest to wydatek ściśle i wyłącznie związany z pojazdami należącymi do spółki, a zatem nie ma tu zastosowania ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT w 50% (art. 86a ustawy o VAT) – interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lipca 2014 r. IPPP1/443-442/14-4/ISZ
 • można zastosować rabat sprowadzający cenę sprzedaży do 1 zł netto, a koszt wytworzenia sprzedawanych za tę cenę wyrobów uznać (w całości) za koszt podatkowy – interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 października 2013 r. nr IPPB3/423-574/13-4/GJ.
 • przepisy prawa podatkowego nie zakazują łączenia podróży służbowej z wyjazdem prywatnym. Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na podróż służbową pracownika, w tym bilet powrotny, w sytuacji, gdy za zgodą pracodawcy pracownik przedłużył podróż służbową i za czas pobytu prywatnego sam ponosił określone wydatki (interpretacja indywidualna z 2 października 2009 r. IPPB5/423-414/09-4/JC)
 • cashpooling nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
  Konstrukcja ta mimo, iż zawiera pewne elementy charakterystyczne dla umowy pożyczki,
  nie może podlegać pod obowiązek podatkowy na gruncie PCC. Uczestnik konstrukcji cashpoolingu nie wie, czy jego wolne środki zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości
  oraz przez którego z uczestników, a to stanowi konieczny element umowy pożyczki
  (interpretacja z dnia 7 kwietnia 2014 r. IPPB2/436-73/14-2L)

  Jeśli potrzebujesz porady podatkowej lub napisania wniosku
  o interpretację indywidualną skontaktuj się przez ten formularz :
  ZADAJ PYTANIE RADCY PRAWNEMU


 • wynagrodzenie polskiego dyrektora spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
  wolne od podatku w tym kraju, jest zwolnione z podatku dochodowego także w Polsce
  (interpretacja z 5 marca 2013 r. IPPB1/415-1628/12-2/IF)2

  Pomoc prawna w zakładaniu spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  oraz innych korzystnych podatkowo jurysdykcjach :
  radca prawny - zakładanie spółek Polska, Słowacja, Wielka Brytania, Emiraty Arabskie

Powód nr 2 – właściwość sądu w razie sporu

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, powództwo przeciwko spółce zoo wytacza się przed sąd według miejsca jej siedziby (art. 27 §1 i art. 30 k.p.c.). Oznacza to, iż co do zasady Twój kontrahent,
jeśli będzie chciał Cię pozwać, musi złożyć pozew przed warszawski sąd
. Warszawskie sądy są dość powolne i sprawy ciągną się bardzo długo, ze względu na obłożenie. Być może zmotywuje to kontrahenta do ugodowego załatwienia sporu w drodze porozumienia pozasądowego.
Oszczędzi Ci to czasu, nerwów i kosztów.

Powód nr 3 – łatwiej jest uzasadnić ponoszenie kosztów podróży

Jeśli masz siedzibę firmy np. w Zielonej Górze a często jeździsz do Warszawy, to aby wliczyć koszty podróży w koszty uzyskania przychodu, musisz wykazać związek tej podróży (i poniesionych kosztów) z przychodami i Twoją działalnością. Jeśli jednocześnie mieszkasz w Zielonej Górze, to nie jest łatwo udowodnić, dlaczego tak często musisz podróżować przez pół kraju. Powoduje to konieczność gromadzenia dokumentacji i naraża Cię na stres w przypadku kontroli podatkowej (urzędnicy z pewnością będą zadawać dużo pytań). Jeśli natomiast mieszkasz w Zielonej Górze, a siedziba Twojej firmy jest
w Warszawie, to jest logiczne, iż musisz często podróżować
, wydatki związane są z Twoją działalnością i możesz wliczyć je w koszty uzyskania przychodu.

Powód nr 4 – odliczenie VAT od wydatków na zakup i eksploatację samochodów firmowych

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczeń VAT-u od wydatków na nabycie samochodów osobowych oraz wydatków na zakup paliwa i ich eksploatację oraz naprawy. W przypadku samochodów firmowych mamy możliwość odliczenia 100% VAT (od wydatków na zakup i eksploatację, naprawy, nie dotyczy to natomiast paliwa). Jednakże jeśli autem firmowym jest auto osobowe lub auto ciężarowe
do 3,5 niespełniające nowego badania technicznego VAT (art. 86a ust. 10 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r.) to auto musi być wykorzystywane tylko i wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością (dodatkowo konieczne jest wypełnienie innych obowiązków, takich jak zawiadomienie naczelnika Urzędu Skarbowego oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu). Wykorzystanie samochodu dla celów prywatnych, chociażby jednorazowe
(np. odwiezienie dziecka do przedszkola, domowe zakupy, wyjazd na wakacje)
powoduje utratę przywileju odliczenia całego VAT-u.
Zdaniem Ministerstwa Finansów prowadzenie działalności gospodarczej w swoim miejscu zamieszkania oznacza, iż niemożliwe jest obiektywne stwierdzenie, że samochód jest wykorzystywany tylko dla celów firmowych.
Zatem mając firmę w domu, nie masz praktycznie żadnych szans na odliczenie 100% VAT.

Powód nr 5 – jesteś bardziej anonimowy, a prawdopodobieństwo kontroli jest mniejsze

Warszawa to największe miasto w Polsce i jednocześnie centrum życia ekonomicznego i biznesowego. Firmy zarejestrowane tutaj zwykle osiągają największe obroty. Wysokie zarobki i przychody nikogo tutaj nie dziwią. A w Twoim mieście zapewne od razu mogą wzbudzić podejrzenie.
Przykładowo, jeśli firma w małym mieście zarabia 50 tys. zł miesięcznie, to z pewnością może wzbudzić
to podejrzenia urzędników skarbowych, co powoduje ryzyko kontroli podatkowej, której z pewnością chciałbyś uniknąć. Oczywiście, prowadzisz działalność uczciwe, należycie wszystko księgujesz, płacisz podatki, ale spotkanie z kontrolującymi to zawsze stres i stracony czas. Tymczasem w Warszawie osiąganie takich dochodów przez przedsiębiorcę nikogo nie dziwi i szansa, że Twoja firma najdzie się "na celowniku" US jest zdecydowanie mniejsze. I wreszcie jeszcze jedna rzecz - jak się pewnie domyślasz, prawdopodobieństwo kontroli podatkowej w tak dużym mieście jak Warszawa jest dużo mniejsze niż w małym mieście, gdzie firm jest niewiele.

Masz kontrolę podatkową ? Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu pism, zastrzeżeń do protokołu, odwołania od decyzji urzędu skarbowego, sporządzeniu skargi do sądu administracyjnego ?
ZADAJ PYTANIE RADCY PRAWNEMU

Powód nr 6 – warszawski adres siedziby to prestiż i renoma

Kontrahenci, zwłaszcza zagraniczni, zwracają bardzo dużą uwagę na pewne rzeczy, z których możesz nie zdawać sobie sprawy. Jedną z nich jest właśnie to, gdzie Twoja firma ma siedzibę.
Warszawa to europejska metropolia, która jest doskonale znana cudzoziemcom. Jeśli Twoja firma ma tutaj siedzibę, z pewnością będziesz dla nich wiarygodnym partnerem (jeśli tylko będziesz rzetelnie wywiązywał się ze swoich obowiązków). Jeśli natomiast Twoja firma ma siedzibę w niewielkiej, nikomu nieznanej miejscowości, to być może nie będziesz stał od razu na przegranej pozycji, ale z pewnością będziesz musiał włożyć nie lada wysiłek, by przekonać partnera biznesowego, iż wart jesteś współpracy.
Po co tracić na to czas? Lepiej od razu skoncentrować się na działaniu i zarabianiu pieniędzy.
Zresztą postaw się z drugiej strony. Załóżmy, że chcesz kupić towar z Chin. Z którą firmą prędzej wejdziesz w interesy? Z tą z Szanghaju czy tą z nic nie mówiącej Ci tybetańskiej wioski?

Powód nr 7 – nie opłaca się mieć firmy w domu – wyższy podatek od nieruchomości

Wiele osób uważa, że opłaca im się zarejestrować firmę w domu ze względu na to,
iż wydatki związane z jego utrzymaniem i eksploatacją można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.
Jest to błędny pogląd. Otóż organy podatkowe stoją na stanowisku, iż do kosztów można zaliczyć powyższe wydatki tylko wtedy, gdy lokal ten jako całość (lub przynajmniej wyodrębnione w tym lokalu pomieszczenie) służy tylko i wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej
i jednocześnie nie służy celom osobistym.
Czyli np. wydzielony gabinet, ale UWAGA: wtedy do kosztów możemy zaliczyć i tak tylko część kosztów utrzymania (proporcjonalnie do stosunku powierzchni wydzielonego gabinetu do powierzchni lokalu!, a więc z reguły będą to niewielkie kwoty). W sytuacji natomiast, gdy pomieszczenie jest wykorzystywane przede wszystkim na cele prywatne, a jedynie dodatkowo jest wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, wydatki związane z posiadaniem takiego pomieszczenia stanowią wydatki o charakterze osobistym i dlatego nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 czerwca 2012 r. IBPBI/1/415-379/12/ZK). Z kolei wyodrębnienie w mieszkaniu pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie na działalność gospodarczą spowoduje obowiązek płacenia znacznie wyższego podatku od nieruchomości (według stawki właściwej dla budynków(lokali) przeznaczonych na działalność gospodarczą, a nie mieszkalnych). Tylko bowiem jeśli lokal mieszkalny lub jego część został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej,
ale powierzchnia zajmowana na prowadzenie działalności służy jednocześnie celom mieszkalnym,
to będzie ona korzystała ze stawki jak dla budynków mieszkalnych. Ale konsekwencją tego jest brak możliwości zaliczenia kosztów jego utrzymania (i to nawet proporcjonalnie) do kosztów uzyskania przychodu. Biorąc pod uwagę zatem, że stawka podatku od nieruchomości "użytkowych" jest wielokrotnie wyższa od nieruchomości mieszkalnych, wyodrębnienie pomieszczenia w domu w celu zaliczania wydatków na utrzymanie w koszty może w ogóle się nie opłacać.

Stąd zdecydowanie lepszym wyjściem jest zarejestrowanie siedziby firmy w miejscu innym niż Twoje miejsce zamieszkania.

Powód nr 8 - dla posiadaczy stron www, firm posiadających strony www

Przed osobami posiadającymi stronę www pojawia się jeszcze jeden, ósmy powód dla siedziby firmy
czy spółki w Warszawie.
Jeśli Państwa firma znajduje się pod Warszawą np. Piaseczno, Wołomin, Radzymin, Wyszków, Serock, Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Otwock, Józefów, Sulejówek, Mińsk Mazowiecki, Góra Kalwaria, Grójec lub w innej z wielu podwarszawskich gmin to oferta wirtualnego biura jest właśnie dla Państwa.
Posiadając siedzibę firmy pod Warszawą i umieszczając na swojej stronie www adres jednej
z podwarszawskich miejscowości znacznie ciężej jest wypozycjonować swoją stronę na frazy,
w których treści jest Warszawa
.
Google znaczącą uwagę przykłada do adresu firmy, który znajduje się na stronie www.
Czyli umieszczając na stronie adres np. Pruszków gorzej jest promować stronę na hasło
"frezarki Warszawa", gdyż na stronie nie ma adresu firmy z Warszawy
.
Firma pozycjonerska, z którą rozmawialiśmy zaleca więc wykupywanie adresu warszawskiego
dla firm spod Warszawy i umieszczanie adresu warszawskiego na stronie www.


Wszelkie pomysły prawne i podatkowe widoczne na tej stronie nie stanowią naszych rekomendacji.
Skonsultuj je z dobrym doradcą podatkowym lub prawnikiem, gdyż przepisy szczególnie w latach 2017 - 2018 ciągle się zmieniają.1 ) Dotyczy to podatników niebędących osobami fizycznymi ( z wyjątkiem podatku VAT,
gdzie podlega się urzędowi właściwemu dla siedziby firmy, czyli siedziba w Warszawie oznacza VAT płatny w Warszawie )

2 ) Przytoczone interpretacje indywidualne zostały wybrane przez Redakcję. Interpretacja wiąże tylko w indywidualnej sprawie podatnika, do którego była skierowana. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do powyższych interpretacji. Przedsiębiorca, który ma wątpliwości co do przepisów podatkowych, powinien zwrócić się o pomoc do prawnika lub doradcy podatkowego oraz wystąpić o interpretację indywidualną do organu podatkowego.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36