Jak zmienić adres spółki w KRS - rok 2015

Krok po kroku, wspólnie z biurem wirtualnym zabierzemy się za zmianę adresu.
Jak się okaże w dalszej części artykułu zmiana adresu spółki w 2015 roku jest tematem ciężkim.
Wystąpiły dwa haczyki - obowiązek formularza KRS-ZM oraz zmiana formularza NIP-2 na NIP-8 dla osób prawnych. Ale po kolei ... Wirtualne biuro przeciera ścieżkę dla zmiany adresu.

Spółka z o.o. zarejestrowana w KRS - zmiana siedziby

Zakładamy tu, że mamy spółkę z o.o., zarejestrowaną w KRS i chcemy zmienić jej siedzibę na przykład
z jednego biura wirtualnego na inne. Zakładamy tu też, że siedzibę zmieniamy z jednego adresu
w Warszawie na inny warszawski adres wirtualny.
Oczywiście proces zmiany z Poznania, Krakowa czy Wrocławia na wirtualną siedzibę warszawską będzie analogiczny, ale pamiętajmy, że zmieniając miasto spółka musi mieć też zmienioną umowę.
Miasto jest bowiem wpisane do umowy spółki w zdaniu "siedzibą spółki jest Poznań".
Jeśli więc siedziba spółki ma być w innym mieście to niestety najpierw należy udać się do notariusza,
który zmieni umowę spółki.

W poniższym tekście zakładamy, że siedzibą spółki jest Warszawa i zmieniamy adres siedziby z dowolnej ulicy w Warszawie na Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, który stanie się wirtualną siedzibą spółki.
Spółka ta będzie miała ten adres w KRS, ale też ważne dla spółki decyzje zapadną właśnie pod tym adresem - stąd ważne, aby w umowie najmu spółka miała gwarancję korzystania z sali spotkań.

Na samym początku wpiszmy więc w Google słowo "krs", by dostać się na stronę :
http://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Wyszukajmy nasz wpis w KRS i przeczytajmy co mamy napisane w tym miejscu :

fragment wpisu krs jednej ze spółek wirtualnego biura w Warszawie

Interesuje nas, pod który wydział gospodarczy KRS podlega obecnie nasza spółka.
Przykładowo spółka w Warszawie najczęściej podlega pod XII lub XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wszystko zależy, gdzie spółka obecnie ma swój adres. Nasza spółka akurat jest na Mokotowie,
więc jest to XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Skoro to już jest ustalone to wchodzimy na stronę internetową właściwego wydziału :
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/943/xii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego

Na tej stronie mamy dostęp do aktualnego druku KRS, którym zmienimy siedzibę na inną oraz do numeru konta bankowego, na który należy przelać opłatę za zmianę w KRS.

Druk ten to KRS-Z3.

Tutaj link do ściągnięcia druku : druk KRS-Z3

A tutaj niżej przykład wypełnienia :

strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 - zwróćmy uwagę na liczbę 1 przy załączniku KRS-ZM
strona 6 z podczepionym zszywaczem dowodem przelewu

Przelew wykonywany był według danych ze strony XIII Wydziału Gospodarczego, czyli :

Odbiorca : XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta : 55 1010 1010 0400 3522 3100 0000
Tytuł wpłaty : nr KRS ......, NazwaSpółki sp. z o.o.
( wstaw dane odpowiednie dla swojej spółki z o.o. )
Kwota : 350 zł ( taka kwota obowiązuje w 2015 roku ).

Uwaga ! Wypełniony powyżej druk "przeszedł" w KRS, to znaczy udało się bezproblemowo zmienić adres siedziby.

Nie oznacza to jednak, że nie można wypełnić go inaczej.

Przede wsystkim, jeśli umowa Państwa spółki jest mniej standardowa i zmiana adresu wymaga czyjejś zgody np. głosowanie zarządu w sprawie zmiany adresu albo uchwała wspólników w sprawie zmiany adresu to należy taki dokument załączyć jako załącznik.
Jeśli tak będzie to w końcowej części druku na stronie 5 należy wpisać ten dokument do listy załączników.

Dodatkowo w KRS istnieje system jednego okienka. Jeśli więc chcemy od razu załączyć druk RG-1 i NIP-2, które wykonają zmianę w Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym to druki te trzeba wypełnić
i wpisać na listę załączników.

W prezentowanym przykładzie wychodzimy więc z założenia, że najpierw dowiemy się o zmianie w KRS
i jak zmiana nastąpi to poślemy osobno druki do Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego.
Druki te zostaną także zaprezentowane na tej stronie.

Za jakiś czas po zmianie adresu istnieje prawdopodobieństwo, że zmieni nam się opisywany na początku numer wydziału gospodarczego na przykład z XIII na XII. Dzieje się to jednakże "automatycznie" - sądy same wymieniają się aktami i proces ten nas nie interesuje.

Haczyk roku 2015 - załącznik KRS-ZM

Jak wiadomo za pomocą powyższych druków chcieliśmy zmienić jedynie adres spółki.
Nasza spółka posiadała kilkanaście przedmiotów działalności tzw. kodów PKD.
Kody te były wpisane w KRS. Bez załącznika KRS-ZM wniosek o zmianę adresu spółki byłby odrzucony ( zwrot całego wniosku ).
Byłoby tak dlatego, iż załącznik KRS-ZM od 1 grudnia 2014 roku jest OBOWIĄZKOWY.
Od 1 grudnia 2014 roku spółka ma posiadać maksymalnie 10 pozycji kodów PKD. Jeden kod może być kodem głównej działalności a 9 pozostałych kodów określać mogą działalność dodatkową.
Należy więc wypełnić KRS-ZM, by było wiadomo, która działalność to jest ta główna i jednocześnie za pomocą KRS-ZM zmniejszyć ilość dodatkowych działalności, jeśli jest ich powyżej 9. Obowiązek ten wynika z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2014.1161 ).

Tutaj wzór pustego formularza KRS-ZM :

druk KRS-ZM

A tu przykład wypełnienia, za pomocą którego udało się zmienić wpis KRS :

KRS-ZM przykład wypełnienia strona 1
KRS-ZM przykład wypełnienia strona 2

Poniżej NIP-2 ( a powinien być NIP-8, przeczytaj do końca zanim wypełnisz ) i RG-1, które były posłane oddzielnie do właściwego urzędu skarbowego i statystycznego.
Adresy urzędów na stronie : pod jakie urzędy podlega wirtualne biuro VSL-System al. Jerozolimskie.
Na dzień 4 listopada 2015 roku regon został zmieniony, co udało się sprawdzić na stronie wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx natomiast z urzędu skarbowego przyszło wezwanie do wymiany NIP-2 na NIP-8. Obecnie osoby prawne np. spółka z o.o. składać ma NIP-8.

Tutaj wzory pustych formularzy RG-1 i NIP-2 ( NIP-2 nie należy jednakże wypełniać ) :

druk RG-1
druk NIP-2 ( już niepotrzebny dla spółek )

A tu przykład wypełnienia :

RG-1 przykład wypełnienia strona 1
RG-1 przykład wypełnienia strona 2
RG-1 przykład wypełnienia strona 3
RG-1 przykład wypełnienia strona 4

NIP-2 przykład wypełnienia strona 1
NIP-2 przykład wypełnienia strona 2
NIP-2 przykład wypełnienia strona 3
NIP-2 przykład wypełnienia strona 4


Zamiast NIP-2 wypełnić więc należy NIP-8 :

NIP-8 pusty formularz PDF

NIP-8 strona 1
NIP-8 strona 2
NIP-8 strona 3
NIP-8 strona 4

Data sporządzenia tej strony 7 październik 2015 r.
Aktualizacja o druki RG-1 i NIP-2 dnia 4 listopada 2015 r.
Zamiana NIP-2 na NIP-8 - koniec listopada 2015 roku.

Wirtualne biuro oświadcza, iż niniejszy artykuł powstał z chęci wspólnego prześledzenia jak wygląda zmiana adresu spółki w 2015 roku. Może być on traktowany jako pomocny dla spółek zmieniających adres na adres wirtualnego biura, jednakże we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem spółki prosimy o skontaktowanie się z kompetentną osobą. Nie bierzemy odpowiedzialności za wszelkie skutki zastosowania się do powyższego tekstu.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36