Typy urzędów skarbowych

Typ 1 - zwykły urząd skarbowy

To ten urząd, któremu podlega się ze względu na adres.
Urząd, w którym składa się PITy roczne albo deklaracje VAT-7.

Spółka zarówno podatek CIT ( dochodowy ) jak i VAT płaci do urzędu według adresu siedziby spółki.

Osoba fizyczna inaczej płaci VAT a inaczej PIT ( podatek dochodowy ).
Na przykład osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą płaci podatek dochodowy do urzędu względem miejsca swojego zamieszkania a VAT do urzędu względem siedziby głównej działalności.

Typ 2 - wyspecjalizowany urząd skarbowy

Zalicza się tu tzw. duże (wojewódzkie) urzędy skarbowe oraz II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
Pod taki urząd podlegają tylko niektóre kategorie podatników np. :

- spółki prowadzące określone rodzaje działalności np. bank, zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny,
- spółki o określonym typie np. spółka giełdowa, podatkowa grupa kapitałowa,
- oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego,
- spółki mające obrót 5 mln euro,
- spółki zarządzane przez obcokrajowca - nierezydenta.

Typ 3 - szczególny urząd skarbowy

Zalicza się tu II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, który jest zarówno wyspecjalizowanym
jak i szczególnym urzędem skarbowym.
Urząd ten przykładowo zajmuje się zwrotem VAT dla przedstawicielstw dyplomatycznych,
Sił Zbrojnych NATO, itp.

Typ 4 - urząd kontroli skarbowej

Urzędnicy z tego urzędu nazywają siebie "policją skarbową".
Urząd ten wkracza, gdy firma jest niegrzeczna i nadwyręża cierpliwość opisanych wcześniej urzędów skarbowych.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36