COVID-2019 informacja / Information

English version below Polish.


Oba biura wirtualne czynne we wtorki i czwartki, godziny 10-15.
Both of our virtual offices are open on Tuesdays and Thursdays, the opening hours are from 10 to 15.
Informacja dla potencjalnych, nowych klientów / Information if you want to become a customer


Nowe umowy zawieramy zdalnie - przez email.
Prosimy napisać email by uzyskać wzór umowy w PDF.
Po przeczytaniu wzoru umowy proszę zapytać przez email jakie dane są potrzebne do zawarcia umowy.
Dane do zawarcia umowy wysyłacie Państwo także przez email.
Osoba pracująca w naszym biurze posyła Państwu przez email umowę w PDF zawierającą Państwa dane.
Państwo drukujecie umowę, podpisujecie ją i wysyłacie nam jej skan przez email.
Od tej chwili prowadzimy Państwa obsługę.
Oryginał umowy doniesiecie Państwo lub doślecie pocztą jak zakończy się epidemia.

We conclude new contracts remotely - by email.
Please write an email to us to get a PDF contract draft.
After reading the contract draft, please ask us by email which data is needed to fill into a contract
( your full name, name of your company, etc. ).
You send these data also by email.
Our employee sends you the PDF contract which contains your data by email.
Then you print out the contract, sign it and send us a scan by email.
From now, we provide our service for you or your company.
You will come to our office with the origin of the contract when the epidemic will end.
You can also send the contract by the post office.

Informacja dla obecnych klientów / Information if you are already a customer


O chęci odbioru korespondencji proszę poinformować telefonicznie na 5 minut przed jej odbiorem.
Na drzwiach biura wywieszona jest procedura jak odebrać korespondencję ( uproszczenia, prawidłowa odległość pomiędzy osobami itd. ).

Sale spotkań możliwe są do zajęcia tylko po udokumentowaniu przymusu z ich korzystania np. kontrola skarbowa.
Nie udostępniamy sal na eventy typu urodziny prezesa, inne spotkania o charakterze towarzyskim, pokazy towarów, rekrutacje – trwa narodowa kwarantanna, należy przebywać w domu.

Płacić za biuro można przelewem na konto. Nie przyjmujemy gotówki. Gotówkę można nam wpłacić na konto w placówce Poczty Polskiej, bo tam panie siedzą za odpowiednią szybą i są w rękawiczkach.


Please call us in advance a couple of minutes before, if you want to come to our office to collect your mail.
The mail collection procedure is hanging on the front door (simplifications, the correct distance between persons, etc.).

Meeting rooms can only be rent out after showing us written evidence that you need to use them, e.g. tax office control.
We do not provide rooms for events such as the president of the board birthday party, other social gatherings, product demonstrations, recruitment - national quarantine is underway, you should stay at home.

You can pay for our service by a bank transfer. We do not accept cash. You can pay cash to our account at the branches of Polish Post because the employees there are sitting behind the proper glass and wearing gloves.


Pozdrawiamy / Regards
VSL-System

Al. Jerozolimskie 85 lokal 21
02-001 Warszawa
tel. 22 625 39 09

ul. Mazowiecka 11 lokal 49
00-052 Warszawa
tel. 22 657 22 36