COVID-2019 Odmrażanie wirtualnego biura / restoring

English below.

Wirtualne biura czynne są już normalnie w dni robocze, ale w krótszych godzinach 10-16.

Czytaj też artykuł :
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa
Problemy z kurierami w trakcie epidemii koronawirusa

Informacja dla nowych klientów


Nowe umowy zawieramy raczej zdalnie - przez email.
Jednocześnie nie jest zabronione przyjście do naszego biura by zawrzeć umowę.
Rekomendujemy umowy zawierane zdalnie, ale nie zabraniamy przyjścia - mamy odpowiednią szybę z pleksi na okoliczność zawierania umowy.
Jak postępować zdalnie :
Prosimy napisać email by uzyskać wzór umowy w PDF.
Po przeczytaniu wzoru umowy proszę zapytać przez email jakie dane są potrzebne do zawarcia umowy.
Dane do zawarcia umowy wysyłacie Państwo także przez email.
Osoba pracująca w naszym biurze posyła Państwu przez email umowę w PDF zawierającą Państwa dane.
Państwo drukujecie umowę, podpisujecie ją i wysyłacie nam jej skan przez email.
Od tej chwili prowadzimy Państwa obsługę.
Oryginał umowy doniesiecie Państwo przy okazji.

Podsumowanie:
Przed przyjściem do naszego biura w sprawie umowy prosimy przesłać wcześniej emailem dokumenty podmiotu, na który ma być umowa. Prosimy też przesłać dane, które mają być w umowie np. telefon kontaktowy, email itd.
Także najlepiej umowę zacząć zdalnie a najwyżej przyjść do nas na jej podpisanie.


Informacja dla obecnych klientów


O chęci odbioru korespondencji proszę poinformować telefonicznie na 5 minut przed jej odbiorem.
Na drzwiach biura wywieszona jest procedura jak odebrać korespondencję ( uproszczenia, prawidłowa odległość pomiędzy osobami, NALEŻY MIEĆ ZAŁOŻONĄ MASECZKĘ itd. ).

Płacić za biuro można przelewem na konto.

Płacić kartą już można - terminal jest przenośny i można płacić nawet na korytarzu.

Gotówkę można podać w większym nominale np. 100, 200 zł i nie należy liczyć na wydanie reszty.
RESZTY NIE WYDAJEMY !!!
Możemy wydać KP ( kasa przyjęła ). Nadpłata z podanej gotówki przechodzi na opłacenie kolejnego miesiąca.
Both of our virtual offices are open Monday to Friday, the opening hours are from 10 to 16.


Information if you want to become a customer


We prefer to conclude new contracts remotely - by email but you are also allowed to come to our office.
How to proceed by email :
Please write an email to us to get a PDF contract draft.
After reading the contract draft, please ask us by email which data is needed to fill into a contract
( your full name, name of your company, etc. ).
You send these data also by email.
Our employee sends you the PDF contract which contains your data by email.
Then you print out the contract, sign it and send us the scan by email.
From now, we provide our service for you or your company.
You will come to our office with the origin of the contract when the epidemic will end.

To recap :
If you want to pop in to sign the contract with us, please send us by e-mail the documents of your company. We have to verify the documents and find the beneficial owner of your company.
Please also send the data such as phone number, email, etc. So the best practice in the pandemic time is to start preparing the contract before you come to our office.


Information if you are already a customer


Please call us in advance a couple of minutes before, if you want to come to our office to collect your mail.

The mail collection procedure is hanging on the front door (simplifications, the correct distance between persons, you are obliged to cover your nose and mouth by wearing a face mask !!! etc.).

You can pay for our service by a bank transfer.

You can pay by a debit/credit card. We have a mobile terminal.

Cash can be given to our staff in one banknote e.g. PLN 100 or 200 and you should not expect your change.
We don't give change !
We can issue KP ( the written proof that you paid ).
An overpayment goes to the next month.