Faktury za wirtualne biuro

Istnieją pewne typy klientów, którzy się dopiero organizują i nie bardzo chcą natychmiast
dostać fakturę VAT nawet na 59 zł za wirtualne biuro.
Jednakże podpisywana umowa najmu obliguje do comiesięcznego wystawiania faktur VAT.
Dla podmiotów "organizujących się" mamy więc poniższe propozycje.

Typ 1
Osoba planująca założenie działalności gospodarczej
.

Istnieje możliwość wystawienia faktury po kilku dniach od podpisania umowy, jak osoba fizyczna będzie miała już założoną działalność gospodarczą. Na przykład wejście w życie umowy można ustalić
na 1-szy dzień następnego miesiąca i wtedy wyślemy na Państwa e-mail pierwszą fakturę miesięczną.

Typ 2
Spółka z o.o. albo S.A. w organizacji
.

Spółka taka jest w organizacji, gdy posiada się już akt notarialny spółki,
ale spółka nie jest wpisana w KRS i nie ma Regonu czy NIP. Niby spółka nie ma NIP, ale Kodeks Spółek Handlowych mówi, że spółka taka może już natychmiast zacząć działać na rynku - zawierać umowy,
pobierać faktury.
Z trzeciej z kolei strony zgłoszenie spółki jako podatnika VAT też jest jeszcze nazwijmy to "w organizacji".

Spółce takiej możemy więc wystawiać faktury w zwykły sposób,
jak każdemu innemu podmiotowi
, czyli na dane :

NazwaSpółki sp. z o.o. w organizacji
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Taka faktura będzie bez NIP, ale gdy spółka NIP otrzyma może i powinna wystawić notę korygującą,
która wówczas poprawi brak NIP w obecnej fakturze. Nota ta zostanie podpisana przez wirtualne biuro
i odesłana do spółki.
Spółka nie musi wpisywać do ewidencji VAT i do kosztów faktury od razu. Można to zrobić w kolejnym miesiącu, ale wcześniej oczywiście sprawę należy przedyskutować ze swoim księgowym. Należy też zwrócić uwagę, iż tego VATu na fakturze na 59 zł netto to jest tylko 10 zł, co jest kwotą w dzisiejszych czasach śmieszną.

Typ 3
Inna spółka niż z o.o. czy S.A. albo np. fundacja


Umowa musi być spisywana na kogoś kto zakłada taki podmiot np. wspólnik spółki cywilnej czy jawnej, komandytariusz, fundator. Faktury muszą być wystawiane na ww. osobę. Po zarejestrowaniu podmiotu
w KRS umowę sugeruję przepisać od nowa na podmiot. Wówczas faktury pójdą na dane podmiotu.
Nie ma innych rozwiązań dla tego typu podmiotów.

Typ 4
Spółka zagraniczna


Faktury dla firm spoza UE zawierają polski VAT 23 %.

Faktury dla firm z UE też muszą mieć naliczony VAT 23 %, ponieważ nasza dzialalność
to nie jest usługa dla firmy z UE tylko naszą dzialalność należy interpretować
jako podnajem ( od października 2012 roku ) powierzchni nieruchomości położonej w Polsce
a taki podnajem musi miec stawke 23%.Wystawianie faktur dla kontrahentów będących już klientami wirtualnego biura.

Faktury są wystawiane w 90 % przypadkach pierwszego dnia miesiąca a termin płatności
jest do 10-ego dnia miesiąca. Czasami może zdażyć się, iż faktury wystawimy 2-giego lub 3-ego
dnia miesiąca, ale nie ma to wpływu na przesunięcie terminu płatności.

Prawidłowe dane do faktury.

Prosimy dbać w panelu klienta o ustawianie prawidłowych danych do faktury. Po wystawieniu faktury
dane da się poprawić, ale najlepiej jest utrzymywać poprawne dane w swoim panelu klienta.
To co tam wpiszesz - na to wystawimy.

Faktury możemy poprawić tylko w danym miesiącu, w którym były wystawiane.
Potem je drukujemy i posyłamy do księgowego, więc jak miesiąc się skończy to poprawki
możecie Państwo robić przysyłając nam notę korygującą.


Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36