Jak założyć firmę – krok po kroku

Założenie własnej firmy wiąże się z załatwieniem mnóstwa formalności
i częstymi wizytami w różnych urzędach.

Pierwsza sprawa to uzyskanie Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
w Urzędzie Miasta lub Gminy. We wniosku do tego wpisu należy dokładnie określić PKD,
czyli rodzaj działalności jaką dana firma ma się zajmować a także dane teleadresowe firmy.

Jeśli korzystamy z usług jakie oferuje wirtualne biuro Warszawa VSL-System
to możemy wykorzystać adres, który został nam przez to biuro udostępniony.

Dzięki systemowi "jednego okienka", który został wprowadzony 31 marca 2009 w Urzędzie Miasta
zostaje nam także przydzielony numer REGON,
a także zostajemy tam zgłoszeni do ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Kolejnym krokiem jest wyrobienie pieczątki firmowej, na której powinny się znaleźć nazwa firmy, adres, telefon oraz numery NIP i REGON.
Wyrobienie pieczątki już w pierwszych dniach działania firmy jest bardzo ważne, ponieważ bez niej nie uda się nam otworzyć bankowego rachunku firmowego, co dla większości firm jest niezbędne
do przeprowadzania rozliczeń z klientami oraz z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.

W tym momencie, jeśli prowadzenie firmy nie wymaga żadnych koncesji i pozwoleń,
możemy rejestracje firmy uważać za zakończoną.