Kilka słów o spółce z o. o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form, jakie może posiadać spółka kapitałowa.

Spółka ta jest utworzona przez jedną lub więcej osób w celu prawnie dopuszczalnym,
czyli nie zawsze musi to być cel gospodarczy.
Wspólnicy mają jedynie obowiązek świadczeń określonych w ramach umowy spółki,
nie odpowiadają natomiast za jej zobowiązania na zewnątrz.

Aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła powstać musi zostać wpłacony odpowiedni kapitał zakładowy.
Jego minimalna wysokość została określona w Kodeksie Spółek Handlowych
i od 8 stycznia 2009 roku wynosi dla spółki z o. o. 5000 złotych.
Kapitał ten jest podzielony na udziały o nominalnej wartości nie niższej niż 50 złotych.

Szczegółowa umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzana w formie aktu notarialnego
i zawiera informacje dotyczące: nazwy firmy, przedmiotu jej działalności, wysokości kapitału zakładowego, liczby udziałów, które może posiadać jeden wspólnik oraz czas trwania spółki ( jeśli jest to czas określony ) oraz siedziby spółki.

Oczywiście dla lepszego rozwoju firmy jako siedziba spółki może być podany adres,
który otrzyma ona do dyspozycji korzystając z usług, jakie proponuje wirtualne biuro Warszawa VSL-System.

W ciągu sześciu miesięcy od założenia spółki wspólnicy muszą dokonać jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu nabywa ona osobowość prawną.