Kilka słów o spółce z o. o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form, jakie może posiadać spółka kapitałowa.

Spółka ta jest utworzona przez jedną lub więcej osób w celu prawnie dopuszczalnym,
czyli nie zawsze musi to być cel gospodarczy.
Wspólnicy mają jedynie obowiązek świadczeń określonych w ramach umowy spółki,
nie odpowiadają natomiast za jej zobowiązania na zewnątrz.

Aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła powstać musi zostać wpłacony odpowiedni kapitał zakładowy.
Jego minimalna wysokość została określona w Kodeksie Spółek Handlowych
i od 8 stycznia 2009 roku wynosi dla spółki z o. o. 5000 złotych.
Kapitał ten jest podzielony na udziały o nominalnej wartości nie niższej niż 50 złotych.

Szczegółowa umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzana w formie aktu notarialnego
i zawiera informacje dotyczące: nazwy firmy, przedmiotu jej działalności, wysokości kapitału zakładowego, liczby udziałów, które może posiadać jeden wspólnik oraz czas trwania spółki ( jeśli jest to czas określony ) oraz siedziby spółki.

Oczywiście dla lepszego rozwoju firmy jako siedziba spółki może być podany adres,
który otrzyma ona do dyspozycji korzystając z usług, jakie proponuje wirtualne biuro Warszawa VSL-System.

W ciągu sześciu miesięcy od założenia spółki wspólnicy muszą dokonać jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu nabywa ona osobowość prawną.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36