Konstytucja Biznesu i koniunktura na wiosnę 2017 roku

Na podstawie obserwacji klientów wirtualnego biura można stwierdzić, iż najgorszym momentem dla przedsiębiorców był okres drugiego półrocza zeszłego roku czyli 2016.
W okresie tym uchwalono budżet z dużym deficytem, złotówka osłabła a najdrobniejsi przedsiębiorcy byli straszeni podwyżką podatków z 19% na 40%, mimo, że ci przedsiębiorcy są znacząco bardziej ubodzy od swoich odpowiedników w Niemczech czy we Francji i nie zgromadzili jeszcze kapitału.
Straszenie to na szczęście się zakończyło, choć w przyszłości temat może powracać, gdyż istnieje problem pracowników, którzy nie chcą pracować na umowę o pracę czy umowę zlecenie tylko zakładają działalność gospodarczą a de facto nadal są pracownikami a nie przedsiębiorcami. Dlatego docelowo przedsiębiorcy faktycznie powinni zmienić formę prowadzenia działalności z działalności gospodarczej na spółkę zoo. Proces takiej zmiany powinien być zdecydowanie rozłożony w czasie, aby nie okazało się, że przedsiębiorca zajmuje się jedynie przekształcaniem działalności gospodarczej w spółkę i niczym innym.
Dobrze by też było, by z takiej drobnej, jednoosobowej czy nawet "osobistej" spółki zoo dało się uzyskiwać dywidendę częściej niż raz do roku np. raz na kwartał, żeby przedsiębiorca miał z czego żyć. Oczywiście przedsiębiorca mógłby zawrzeć umowę o pracę ze spółką zoo, ale jeśli to jego osobista, jednoosobowa spółka to miałoby to charakter zawierania umowy samemu ze sobą za pośrednictwem dużej ilości biurokracji ( umowa o pracę ). Dobrze by więc było by była jakaś inna, preferencyjna ścieżka możliwości utrzymywania się z prowadzenia własnej spółki i najlepiej z preferencyjnym opodatkowaniem np. kwot, które przedsiębiorca potrzebuje na życie.
Wirtualne biuro dla służb skarbowych często kojarzyło się z wyłudzaniem podatku vat. Obecnie widać, że służba skarbowa zaczyna rozumieć, iż wirtualne biuro to w zdecydowanej większości młode firmy typu start-up. Młode firmy przechowują u nas ulotki, formularze, towar handlowy np. feromony, buty, tabletki na potencję. Są to głównie firmy osób w wieku 20-40 lat, często wykonujące handel w internecie lub usługi internetowe. Są też osoby określane mianem youtuberów, które jak widać zakładają w Polsce działalność gospodarczą, rozliczają podatki w Polsce, płacą ZUS a nie potrzebują odrębnego biura do bycia youtuberem tylko preferują wirtualną siedzibę z salami spotkań.

Pierwsze symptomy działania Konstytucji Biznesu

Do pierwszych symptomów, iż Konstytucja Biznesu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zaczyna działać jest fakt, iż urzędnicy urzędu skarbowego rozsyłają plik Word, z którego dowiadujemy się, iż będą oni respektować następujące zasady :

  • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
  • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
  • udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,
  • proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),
  • uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),
  • szybkość działania.


Cały plik w postaci PDF tutaj.

Podsumowanie

Podsumowując, pierwsza połowa 2017 roku zapowiada się zdecydowanie lepiej niż druga połowa 2016 roku, chociaż Pani dr. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek ( główna ekonomistka konfederacji Lewiatan ) uważa, iż rząd powinien dawać więcej oczywistych sygnałów anulujących niepewność wśród przedsiębiorców co do ryzyka regulacyjnego, prawnego czy podatkowego ( źródło : https://www.youtube.com/watch?v=_F116iaKXto ).

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36