Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest trudna, bowiem są one postrzegane
jako mniej kompetentne, a pracodawcy boją się dodatkowych wymogów czy problemów organizacyjnych. W praktyce okazuje się jednak, że korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej są bardzo duże
– i to nie tylko na płaszczyźnie finansowej.

Co zyskuję jako przedsiębiorca ?

Podstawową korzyścią jest zwolnienie z comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych i dotyczy to firm zatrudniających co najmniej 25 pracowników.
Zwolnienie z tego obowiązku jest możliwe, gdy 6% spośród osób zatrudnionych stanowić stanowić będą pracownicy niepełnosprawni. Roczne oszczędności z tego tytułu mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych !

Ponadto, gdy pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako osoba bezrobotna
i pozostającą bez pracy przez okres ostatnich 36 miesięcy, ma prawo do zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionego ze środków PFRON (maksymalnie równowartość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę). Podobnie jest w przypadku organizowania szkoleń dla niepełnosprawnych pracowników – w tym przypadku zwrócone może zostać 80% kosztu organizacji (maksymalnie równowartość dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia).

Pracodawca może również ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia – w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jest to kwota 1584,72 zł, w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 1584,72 zł (schorzenie szczególne) i 1125 zł (bez schorzenia szczególnego), a w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności 1050 zł (schorzenie szczególne) i 450 zł (bez schorzenia szczególnego).

W wirtualnym biurze również znajdują się spółki - zakłady pracy chronionej, które posiadają warszawski adres siedziby ze względów wizerunkowych i rozliczeniowych, położony w centrum Warszawy a zakład produkcyjny znajduje się w innym rejonie kraju.

1 stycznia 2015 roku w życie weszły przepisy, dzięki którym łatwiej otrzymać takie dofinansowanie,
a dodatkowo rozszerzony został zakres zwrotu kosztów z tytułu zatrudniania niepełnosprawnych
– mowa o odpowiednim dostosowaniu pomieszczeń oraz zakupie urządzeń ułatwiających pracę zatrudnionym. W przypadku osób prowadzących zakład pracy chronionej, pracodawca może ubiegać się też o zwrot kosztów modernizacji obiektu i pomieszczeń.

Z roku na rok zwiększa się świadomość pracodawców, którzy oprócz korzyści finansowych, dostrzegają również inne, bardzo praktyczne zalety zatrudniania niepełnosprawnych.
Przede wszystkim wiedzą, że niepełnosprawność nie musi wpływać na kompetencje, zaangażowanie
i umiejętności interpersonalne, w związku z czym skupiają się na korzyściach płynących z jakości pracy. Zatrudniając osobę niepełnosprawną, firma zyskuje przede wszystkim kompetentnego pracownika,
którego stać na innowacyjne pomysły, a jak pokazują liczne badania, również pracownika bardziej zaangażowanego w wykonywanie swoich obowiązków od osób w pełni sprawnych.

Pracownicy niepełnosprawni to również szansa na poprawę wizerunku firmy – zarówno w oczach klientów, jak i innych pracowników. To znak, że przedsiębiorstwo jest profesjonalne i buduje zespół w oparciu
o kompetencje, nie kierując się stereotypami. Polecamy wszystkim właścicielom firm dokładne poznanie przepisów, bo tylko wiedza i odrzucenie mitów może doprowadzić do zwiększenia poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które tak jak sprawni, są w stanie zagwarantować wysoką wydajność i jakość pracy.

Autor : Maciej Wiśniewski
Data sporządzenia dokumentu: 26.08.2015 r.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36