Historia podwyżek czynszów za wirtualne biuro

Czy w ogóle takowe były ? Aktualizacja 7 kwietnia 2021 r.Nasze wirtualne biuro funkcjonuje od czerwca 2010 roku.

Część potencjalnych klientów obawia się, iż po tym jak podpiszą z nami umowę to skoro kwota na umowie jest mała to za jakiś czas podwyższymy im opłaty.

Niniejsza strona www pokazuje historię oferowanych cen od 2010 roku i ma za zadanie rozwiać tego typu obawy.Rok 2010

Umowy z klientami podpisywane były zawsze na dość niskie kwoty.

W roku 2010 kwoty te wynosiły 70 zł i 90 zł netto w zależności od wybranego abonamentu ( odbiór poczty i informowanie o poczcie lub abonament z dodatkowym skanowaniem poczty ).

Kwoty te nigdy nie były zwiększane dla klientów, którzy podpisali umowy na te kwoty.


Rok 2011 i 2012

W roku 2011 ceny były takie jak w roku 2010.
Od roku 2012 abonamenty wynosiły 75 zł ( pakiet bez skanowania ) i 120 zł netto
( pakiet ze skanowaniem ), ale tylko dla nowych umów, czyli jak ktoś podpisał umowę w latach 2010-2011 na abonament 70 czy 90 zł to nikt tego abonamentu mu nie próbował zwiększać.


Rok 2013

W roku 2013 abonamenty wynosiły 45 zł i 90 zł netto, ponieważ wdrożyliśmy różne promocje, gdyż konkurencja w branży wirtualnych biur znacznie wzrosła.


Rok 2014

W roku 2014 nie nastąpiła jakakolwiek podwyżka abonamentów.


Rok 2015

W roku 2015 nastąpiła zmiana abonamentu z 90 zł na 120 zł, ale tylko i wyłącznie dla nowych klientów. Dodano też abonament pośredni za 69 zł, w którym skanowane są jedynie listy polecone Poczty Polskiej i sądowe, które w 2015 roku były roznoszone przez Inpost.
Abonament podstawowy za 45 zł cały czas był po 45 zł.

W roku 2015 nie nastąpiła jakakolwiek podwyżka abonamentów dla dotychczasowych klientów,
mimo, że w umowach jest zapis, iż mamy prawo do podwyższenia raz do roku ceny miesięcznej o 5 zł lub stopę inflacji ( w zależności która kwota jest wyższa ).

Ponieważ jednak zamiast inflacji jest deflacja to nie ma sensu dokonywać żadnej podwyżki.

Przypomnijmy, iż podwyżka możliwa jest według zapisów naszej umowy po ogłoszeniu na stronie :

https://www.biurowirtualnewarszawa.pl/kp.html

( czyli na stronie www, na której obecnie się znajdujemy ) informacji o podwyżce oraz może nastąpić maksymalnie o 5 złotych miesięcznie ( lub wskaźnik inflacji ) i to w dodatku jedynie jeden raz w ciągu roku np. jeśli w lutym 2020 roku ktoś by miał czynsz 45 zł i w marcu 2021 roku ogłosilibyśmy podwyżkę o 5 zł to od kwietnia 2021 roku wystawialibyśmy tej osobie faktury na 50 zł netto. Za kolejne miesiące 2021 roku czynsz również wynosiłby po 50 zł za miesiąc.


Rok 2015 - jesień

Od jesieni 2015 roku podwyższyliśmy czynsz osobom, które dostały wypowiedzenie umowy, gdyż zalegały z płaceniem od 2 miesięcy. Polegało to na tym, iż osoba ta miała cały czas abonament 90 zł za pakiet ze skanowaniem, nie płaciła nam faktur od dwóch miesięcy wobec czego posyłaliśmy jej rozwiązanie umowy. Po rozwiązaniu umowy, jeśli osoba ta uregulowała zaległość to mogła podpisać umowę od nowa, ale już na kwotę nową 120 zł a nie 90 zł.


Rok 2016

Nie planujemy na ten rok żadnych zmian. Uważamy, iż rok ten powinien być kontynuacją roku 2015.
Poza tym cały czas mamy deflację. Uważamy, iż nawet gdybyśmy mieli lekką inflację rzędu 1-2% to nie ma większego sensu wprowadzanie podwyżek. Zapis umowny o możliwości podwyżki o 5 zł raz do roku traktujemy raczej asekuracyjnie.


Rok 2017

Nie planujemy żadnych zmian.


Rok 2018

Nie planujemy żadnych zmian.


Rok 2019

Nie planujemy żadnych zmian z uwagi na modę braku podnoszenia opłat np. prąd, abonament RTV. Co do przyszłości to uważamy, iż bardziej realna jest podwyżka o wskaźnik inflacji np. podwyżka o 2% wyniosłaby 90 groszy a nie o całe 5 zł. Póki co w roku obecnym nie planujemy dokonywać jakiejkolwiek podwyżki.


Rok 2020

Nie planujemy żadnych zmian, gdyż obecna inflacja uznawana jest przez Radę Polityki Pieniężnej za zjawisko przejściowe.


Rok 2021

Niewykluczone są podwyżki, jeśli wzrosną daniny publiczne z prowadzenia biura wirtualnego. Na przykład, jeśli oprócz podatku dochodowego pojawi się składka liczona od dochodu to nasze ceny zostaną podniesione o tę składkę. Być może stanie się to dopiero od 2022 roku ( program Nowy Ład ).


Wniosek : wirtualne biuro VSL-System oferuje bardzo stabilne ceny i nikomu kto regulował płatności bez problemów nie podniosło jeszcze ceny abonamentu od 2010 roku.