Numer Regon

Numer REGON swoją nazwę bierze od Rejestru Gospodarki Narodowej.

Jest właściwie numerem identyfikacyjnym na potrzeby pracy Głównego Urzędu Statystycznego.
Tak naprawdę został powołany do życia na potrzeby prowadzenia statystyki publicznej przez tą instytucję.

Dziwić może dlaczego do identyfikacji firmy konieczny jest drugi ( po numerze NIP ) numer.
W zasadzie to jest to nawet trzeci numer.
Firma ma przecież jeszcze numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub numer KRS.
Prawdopodobnie jest to zaszłość prawna z czasów, kiedy statystykę prowadzono jeszcze bez użycia komputerowych baz danych.

Inne wytłumaczenie związane jest z kodowaniem cyfr w numerze REGON
– wśród nich jedna odpowiada za kodowanie branży jaką reprezentuje firma.

Działając pod adresem wirtualnego biura możesz być w 100% pewien, iż odbierzemy Twoją korespondencję zarówno dotyczącą nadania numeru KRS, Regon, jak i NIP. Nawet w najtańszym pakiecie informacja
o poczcie zosanie wysłana przez wirtualne biuro na Twój adres e-mail.
Informację tą wirtualne biuro wysyła w ten sam dzień.

REGON jest obecnie konieczny do pełnego założenia działalności, spółki, fundacji, itd.

Warto wiedzieć, że podmioty posiadające REGON mogą zostać wylosowane
do przeprowadzenia badania przez GUS.

Wiąże się to z otrzymywaniem pocztą przez okres jednego roku comiesięcznych ( lub kwartalnych ) druków – anonimowych ankiet do wypełnienia. Nie ma obowiązku wypełnienia takiej ankiety.

Jedna z osób, która została klientem naszego biura w Warszawie twierdziła również, iż Urząd Statystyczny udostępnił kiedyś jej numer telefonu wpisany do formularza RG jakiejś firmie reklamowej.
Nie wiemy czy to prawda czy nie - nie potwierdzaliśmy tych faktów w urzędzie, ale osoba ta jest cały czas naszym klientem zarówno na wirtualne biuro jak i na warszawski numer telefonu stacjonarnego i jest zadowolona z poufności danych prywatnych, co uzyskała zostając klientem biura wirtualnego.