Jak płacić podatek dochodowy PIT 5L kwartalnie ?

PIT 5L to podatek dochodowy z działalności gospodarczej.
Jest to podatek od osób, które dla swojej działalności gospodarczej wybrały stawkę liniową a nie zasady ogólne ze stawką progresywną. Stawka ta wynosi 19 %.
Dochód przedsiębiorcy to przychód minus koszty. Do kosztów należą głównie faktury VAT, które przedsiębiorca zbiera cały miesiąc.

Typowe rozliczenie z tego podatku to rozliczenie miesięczne do 20-ego dnia następnego miesiąca.

Ponieważ obecnie mamy końcówkę roku podatkowego 2015 to nadaża się okazja, by w przyszłym roku nie płacić podatku PIT-5L co miesiąc, ale co kwartał. Zawsze jest szansa, że w kwartale uda zebrać się jakieś większe koszty niż przez jeden miesiąc.
Można też po miesiącu pieniądze na podatek PIT 5L zwyczajnie odłożyć, dać na lokatę
i zarobić np. 5 zł w celu spożycia złocistego trunku.

Aby PIT 5L płacić kwartalnie należy maksymalnie do 20 lutego 2016 roku udać się do urzędu skarbowego, do którego opłacamy podatek PIT-5L i złożyć poniższe oświadczenie :

zawiadomienie o wyborze kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych


Wirtualne biuro zastrzega, iż niniejszy artykuł może być traktowany jako pomocny dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jednakże we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej prosimy o skontaktowanie się z kompetentną osobą. Nie bierzemy odpowiedzialności za wszelkie skutki zastosowania się do powyższego tekstu.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36