Nie chcę korzystać z systemu S24.
Czy mogę zarejestrować spółkę z o.o. drogą tradycyjną ?

Tak, osoby, które uznają, że nie chcą zakładać spółki z o.o. przez Internet ( np. ze względu na to,
że wzorzec nie odpowiada ich potrzebom ), mogą zawrzeć umowę spółki u notariusza i skorzystać
z tradycyjnej drogi rejestracji spółki ( składanie papierowych formularzy do KRS ).

W przypadku tradycyjnej rejestracji, by podpisać umowę dotyczącą adresu siedziby spółki z biurem wirtualnym w Warszawie, należy przynieść do biura umowę spółki w postaci aktu notarialnego.

W tym wypadku, jednak, zgodnie z art. 19b ust. 1c pkt 1a ustawy o KRS, konieczne jest samodzielne dokonanie przez zarejestrowaną spółkę zgłoszeń rejestracyjnych do ewidencji podatników
i płatników w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT oraz do rejestru podmiotów gospodarki narodowej ( REGON ) i ZUS ( nie działa w tym wypadku zasada „jednego okienka” ).

Podsumowując, umożliwienie rejestracji spółek z o.o. przez Internet stanowi na pewno istotny krok w kierunku informatyzacji procedur administracyjnych w Polsce. Trzeba jednak pamiętać o tym, że są liczne głosy krytyki kierowane pod adresem ustawodawcy przez niektórych komentatorów co do samych założeń ustawy, którzy wskazują, że problem zbyt licznych procedur i regulacji prawnych w zakresie rejestracji spółek handlowych próbuje się rozwiązać przez wprowadzenie kolejnych procedur ( Ł. Zamojski: Uwagi na tle projektu „S24” dotyczącego przyspieszonej rejestracji spółek zoo,
Prawo Spółek 2/2011 z 01.02.2011 r., s. 21 ).

Niemniej jeśli uproszczony tryb rejestracji spółki z o.o. sprawdzi się w praktyce, ustawodawca zapowiada wprowadzenie trybu uproszczonego dla dalszych typów spółek.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36