Składki ZUS

Każda osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą jest zobowiązana płacić składki
na ubezpieczenie ZUS.

Jeśli w firmie oprócz właściciela nie jest zatrudniony żaden pracownik,
to zgłoszenie do ZUS odbywa się w momencie rejestracji firmy w wydziale Ewidencji Gospodarczej
w Urzędzie Miasta lub Gminy poprzez tak zwany system "jednego okienka".

Jeśli jednak w firmie maja być zatrudnieni pracownicy lub chcemy dołączyć
do zgłoszenia członków rodziny to musimy udać się do ZUS-u osobiście
i tam wypełnić odpowiednie wnioski i deklaracje.

Wysokość składek zusowskich jest obliczana na podstawie aktualnych wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym kwartale bieżącego roku.

Osoby, które zakładają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub nie prowadziły jej przez ostatnie 60 miesięcy według przepisów regulujących funkcjonowanie działalności gospodarczej maja prawo
do korzystania z ulgi na ubezpieczenie społeczne.

Jednakże wszystkie przepisy i niezliczona ilość deklaracji, jakie należy wypełniać sprawia,
że większość właścicieli firm powierza to zadanie takim instytucjom jak biuro rachunkowe.

Dzięki temu maja pewność, że wszystkie dokumenty zostaną prawidłowo wypełnione.

Również wirtualne biuro Warszawa VSL System oferuje obsługę księgową
firm i spółek.