Spółki z o.o. i spółki akcyjne a biuro wirtualne

Te dwie formy działalności mają bardzo wiele punktów wspólnych.
W obu przypadkach współwłaściciele spółki odpowiadają finansowo za jej zobowiązania jedynie
do wysokości wniesionego wkładu ( stąd ograniczona odpowiedzialność ) i czerpią korzyści proporcjonalnie do wysokości tego wkładu do całego kapitału spółki.

Jeżeli chodzi o różnice to najogólniej: spółki akcyjne są większe, bardziej sformalizowane
i mogą wystawiać swoje akcje na giełdzie.
Różnice przejawiają się także w wysokości kapitału zakładowego.
W przypadku spółki z o.o. to minimalnie 5000 zł.
W przypadku spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy to aż 100 000 zł i w dodatku trzeba go wpłacić
na konto bankowe. Przy spółce z o.o. da się napisać oświadczenie o wysokości kapitału zakładowego,
ale tego nie polecamy.

Zakładając sp. z o.o. mówi się o udziałach, czyli procentowym wkładzie udziałowców w kapitał zakładowy spółki. Dla spółek akcyjnych charakterystyczne są akcje.

Przy powstaniu spółki akcyjnej, kapitał zakładowy dzielony jest na równe części: akcje o równej wartości. Następnie tak powstałe papiery wartościowe dzielone są pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do wkładu.

Spółka akcyjna musi również obok zarządu posiadać także radę nadzorczą, oraz zwoływać
tzw. walne zgromadzenie akcjonariuszy. Spółki z o. o. jedynie czasem muszą powoływać takie organy kontroli wewnętrznej.

Oba typy spółek bez problemu zarejestrować możesz w wirtualnym biurze.
Jest to nawet wskazane, gdyż spółki takie mają oddzielną osobowość prawną. Nawet gdybyś chciał zarejestrować spółkę w mieszkaniu to lepiej tego nie robić. Z jednej strony ciężko w mieszkaniu oddzielić ruchomości spółki od ruchomości osób fizycznych a z drugiej większość spółdzielni mieszkaniowych podwyższa czynsz dla mieszkań z zarejestrowaną firmą.
Stąd wirtualne biuro w centrum Warszawy to świetne rozwiązanie
.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36