Umowa zlecenie czy o dzieło ? Różnice między umowami.

Przedsiębiorcy, zatrudniający pracowników, powinni wiedzieć czym różnią się od siebie umowa zlecenie
i o dzieło, jednak niekiedy wiedza ta jest podstawowa i niewystarczająca. Wirtualne biuro skupia bardzo często przedsiębiorców początkujących oraz tzw. startupy. A różnic pomiędzy tymi umowami jest wiele, dlatego warto znać je wszystkie – w niniejszym artykule dowiesz się o nich wszystkiego i dzięki temu będziesz mógł je bezproblemowo odróżnić.

Podobieństwa

Podobieństw pomiędzy umowami jest mniej niż różnic, dlatego warto zacząć właśnie od nich.
Pierwszą jest to, że obu umów nie definiuje kodeks pracy, ale kodeks cywilny, w związku z czym zatrudnieni w oparciu o nie pracownicy nie mogą korzystać z praw i przywilejów, jakie przysługują zatrudnionym na umowę o pracę. Umowy nie muszą ponadto mieć formy pisemnej – wystarczy ustne porozumienie, jednak najczęściej podpisuje się stosowne dokumenty, które są zabezpieczeniem interesów obu stron. Umowa pisemna jest szczególnie istotna w sytuacji, gdy konieczne jest przeniesienie praw autorskich – warto zwrócić uwagę na ten element szczególnie w przypadku umowy o dzieło, gdzie wynagrodzenie wypłacane jest za określony rezultat prac.

Różnice

Różnice rozpoczynają się już na etapie definiowania przedmiotu umowy – w przypadku umowy o dzieło jest to określony efekt pracy, zaś w umowie zlecenie – podjęcie się odpowiednich działań i realizacja czynności, jednak bez ustalonego określonego efektu. Kolejną różnicą jest wynagrodzenie – w umowie o dzieło otrzymuje się je za konkretny rezultat działań, który należy zaprezentować, zaś w umowie zlecenie pracownik zarabia nie za rezultat, ale sumienne pełnienie swoich obowiązków. Umowa zlecenie może być nieodpłatna, jednak informacja o tym musi znaleźć się na umowie. W przeciwnym razie traktowana jest jako płatna.

Podpisując umowę o dzieło nie zobowiązujemy się, chyba że jest to jasno określone, do osobistego wykonania pracy. Może zrobić to za nas osoba trzecia, bowiem liczy się osiągnięty rezultat pracy. Inaczej jest w przypadku umowy zlecenie – tutaj pracownik zobowiązuje się do samodzielnego wykonywania zadań, chyba że w umowie pojawi się zapis o tym, że możliwe jest przekazanie obowiązków komuś innemu. Różnica pojawia także w składkach odprowadzanych do ZUS – w przypadku umowy o dzieło nie ma takiego obowiązku, zaś w umowie zlecenie jak najbardziej (chyba, że pracownik jest studentem do 26-ego roku życia).

Jeżeli chodzi o czas obowiązywania – umowa zlecenie jest zazwyczaj terminowa, jednak istnieje możliwość jej wypowiedzenia przez obie ze stron. Jeżeli chodzi o umowę o dzieło nie określa się czasu jej trwania, a jedynie termin wykonania określonego zadania. Istnieje możliwość odstąpienia od niej, gdy dzieło nie zostało wykonane albo w sytuacjach określonych przez polskie prawo.

Podsumowując

Wybór umowy jest uzależniony od potrzeb pracodawcy – kiedy oczekuje on dłuższej współpracy, nie nastawiając się na osiągnięcie konkretnego zadania (dzieła), a jego plany działania są długofalowe, polecam umowę o dzieło. Gdy chodzi mu natomiast o osiągnięcie jednorazowego celu najlepiej sprawdza się umowa o dzieło, na podstawie której płaci się za konkretny, ustalony z góry efekt.

W startupach, które zarejestrowane są na warszawskim adresie oferowanym przez wirtualne biuro liczy się przede wszystkim efekt oraz kontrola kosztów. Umowa o dzieło jest dla tych form działalności gospodarczej zdecydowanie polecana. Wirtualne biuro współpracuje także z prawnikiem - radcą prawnym Jakubem Bonowiczem. Jest to znany w Polsce prawnik piszący bardzo dobre umowy o dzieło i zlecenie, a ponieważ działa przez internet to jego usługa jest znacznie tańsza niż usługa wykonana w centrum Warszawy, więcej pod tym linkiem.Autor : Maciej Wiśniewski.
Data utworzenia : 5 listopada 2015 r.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36