Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Aby zarejestrować własną działalność gospodarczą w pierwszej kolejności należy się udać do Urzędu Miasta lub Gminy odpowiedniego do miejsca zamieszkania osoby zakładającej firmę.

Tam należy złożyć wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wniosek ten można złożyć osobiście lub listownie, ale wtedy trzeba potwierdzić notarialnie podpis na wniosku.

We wniosku wpisujemy wszystkie dane dotyczące właściciela i firmy.
Jako adres firmy można podać miejsce jej prowadzenia lub jeśli zdecydujemy się na usługi jakie prowadzi wirtualne biuro Warszawa VSL-System, to adres, który nam to biuro udostępnia - Al. Jerozolimskie 85
lokal 21, 02-001 Warszawa.

Od jakiegoś czasu wniosek ten stanowi równocześnie wniosek do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON, a także zgłoszenie do Urzędu Skarbowego oraz do ZUS-u lub KRUS-u.
Jest to tak zwany system "jednego okienka".

Dotyczy to jednak tylko osób, które zamierzają prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą
i wybierają formę opodatkowania opierającą się na skali podatkowej.

W trakcie rejestracji firmy bardzo ważne jest dokładne określenie tego,
czym firma będzie się zajmować, czyli tzw. PKD.