Zakładanie firm, spółek - obcokrajowcy

Czy obcokrajowcy mogą zakładać firmy w Polsce ?
Właściwie dla większości przypadków odpowiedź brzmi: tak.

Przepisy w tym względzie nie stawiają szczególnych obostrzeń.
Wszystkim obywatelom Unii Europejskiej oraz państw, które z Unią mają podpisane odpowiednie umowy Polska gwarantuje pełnię praw i zupełną dowolność w formie prowadzenia działalności gospodarczej.

Tak samo dzieje się względem osób, które otrzymały zezwolenie na osiedlenie się Polsce,
zezwolenie na długoterminowy pobyt rezydenta, mają status uchodźcy, pobyt tzw. tolerowany
lub korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.
Jak widać jest to długa lista, która dopuszcza większość przypadków.

Bardzo dobrym adresem dla spółek dla obcokrajowców jest warszawski adres wirtualnego biura. Wirtualne biuro gwarantuje powiadamianie o korespondencji w języku angielskim.
Korespondencja może być skanowana a skany wysyłane na adres e-mail.
Jeśli przyjdzie list z urzędu skarbowego wirtualne biuro może też wyjaśnić w języku angielskim czego ten list dotyczy.

Zawarcie umowy spółki z o. o. następuje przed notariuszem w Polsce. Powinni być przy tym obecni wszyscy jej przyszli wspólnicy, reprezentowani przez uprawnione osoby.
Gdy obcokrajowiec nie włada biegle językiem polskim, przy podpisaniu aktu notarialnego umowy spółki, wymagana jest również obecność tłumacza przysięgłego.