SPÓŁKA ZOO (S.R.O.) NA SŁOWACJI - ciekawy i niedrogi sposób
na optymalizację działalności gospodarczej

spółki Słowacja


W zakładaniu spółek na Słowacji pośredniczy radca prawny Jakub Bonowicz.

Radca Prawny Jakub Bonowicz prowadzi Kancelarię w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, ale sprawy obsługuje również w Warszawie oraz innych miastach na terenie kraju.

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, prawa własności intelektualnej, autorskiego oraz prawa e-commerce, a także pomoc w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi i organami administracji, w tym również usługi reprezentacji przed tymi organami jak i sądami administracyjnymi ( wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym ).

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się przez ten formularz :

FORMULARZ DO RADCY PRAWNEGO : ZADAJ PYTANIE RADCY PRAWNEMU
.

Dotychczas Słowacja kojarzyła się Polakom przede wszystkim z zimowymi wyjazdami na narty,
różnymi gatunkami alkoholi oraz czekoladą „studencką”. Tymczasem niewiele osób wie, iż ten niewielki, sąsiadujący z Polską kraj, oferuje bardzo korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej poprzez spółkę zoo (s.r.o.).

Spółka taka może być ciekawym sposobem na optymalizację podatkową i kosztową.

S.r.o. ( Spolocnost s rucenim obmedzenym ) to odpowiednik naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładają ją wspólnicy ( spolocnici ), którzy muszą wnieść wkłady. Spółka posiada organy, którymi są walne zgromadzenie wspólników ( valne zhromazdenie ) oraz dyrektor ( konatiel ).
Spółka może mieć więcej niż jednego dyrektora, wtedy konieczne jest określenie sposobu jej reprezentacji,
a więc wskazanie, czy każdy dyrektor może działać samodzielnie czy też wymagane jest ich współdziałanie.

Korzyści płynących z założenia spółki zoo na Słowacji jest wiele. Wymieńmy najważniejsze :

 1. Prawo słowackie o wiele łagodniej traktuje dyrektorów spółki z punktu widzenia ich odpowiedzialności za jej długi.
  W prawie polskim członkowie zarządu spółki zoo odpowiadają zarówno za jej zobowiązania
  o charakterze cywilnoprawnym ( np. niezapłacona wierzytelność za zakup towaru )
  jak i publicznoprawnym ( podatki, składki ZUS, NFZ, kary administracyjne ).
  Przy czym ta druga odpowiedzialność jest bardzo surowa. Co prawda, odpowiedzialności można uniknąć, składając w odpowiednim terminie wniosek o ogłoszenie upadłości, jednakże wciąż zdarza się to rzadko, tym bardziej, iż dość trudno jednoznacznie wskazać, kiedy pojawia się podstawa do ogłoszenia upadłości.
  W spółce słowackiej odpowiedzialność dyrektorów jest zdecydowanie słabsza – nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki. Jeśli chodzi o podatki, to odpowiadają oni dopiero wtedy, kiedy uda się udowodnić winę umyślną w ich niepłaceniu, co stanowi przestępstwo. Udowodnienie zaś takiej winy jest niezwykle trudne. Powoduje to, iż ryzyko, na jakie dyrektorzy spółki wystawiają swój prywatny majątek, jest bardzo niewielkie i zdecydowanie niższe niż w Polsce.
 2. Niższe podatki i liberalna polityka w stosunku do przedsiębiorców. I tak :

  - podatek VAT wynosi 20%;
  Limit obrotu zwolnionego z VAT jest wyższy niż w Polsce i wynosi 49 700 euro;

  - podatek od zysków spółki ( odpowiednik CIT ) wynosi 22%, naturalnie płacimy go od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Jednakże planuje się od 1 stycznia 2015 r. wprowadzenie minimalnego podatku rocznego w wysokości 500 euro, nawet jeśli spółka przynosi straty.
  Brak jest podatku od dywidendy wypłacanej wspólnikom ( co jest konsekwencją przyjęcia założenia,
  iż nie powinno się opodatkować dwa razy tego samego dochodu ).
  Problemem może być tutaj konieczność opodatkowania dywidendy w Polsce;

  - kasa fiskalna - jest ona obowiązkowa przy prowadzeniu sklepu lub punktu detalicznego sprzedaży. Przy działalności internetowej lub sklepie on-line, nie ma obowiązku jej posiadania;

  - istotną korzyścią jest także dość liberalne podejście organów podatkowych i kontrolnych;
  Słowacja uchodzi bowiem za kraj dużo bardziej przyjazny przedsiębiorcom niż Polska.
  Jest to spowodowane ogólną tendencją do pobudzania gospodarki ( Słowacja bardzo boleśnie odczuła zarówno rozpad Czechosłowacji jak i wprowadzenie euro ) jak i wciąż jeszcze niewielką praktyką urzędów np. w aspektach działalności internetowej, co powoduje dość ostrożne podejście do ewentualnego karania przedsiębiorców czy wymierzania im pochopnie podatków. Zdecydowanie rzadziej zdarzają się uciążliwe kontrole czy kwestionowanie zaliczania określonych wydatków w koszty uzyskania przychodu.
 3. Mniejszy stopień sformalizowania niż w Polsce. I tak kadencja dyrektorów nie musi być określona latami, mogą oni być powołani na stałe. Zgromadzenie wspólników może odbywać się na terytorium Polski ( przynajmniej raz do roku ). Nie jest wymagany notarialny protokół ze zgromadzenia ani notarialne poświadczenie podpisów wspólnika ( z wyjątkiem sytuacji, gdy zgromadzenie podejmuje ważniejsze decyzje np. odwołanie dyrektora i powołanie nowego ). Dyrektor może pełnić swą funkcję na podstawie samego tylko powołania, może też zawrzeć ze spółką umowę o pracę.
 4. Koszty uzyskania przychodu i odliczenia VAT – katalog jest o wiele szerszy niż w Polsce,
  w koszty można zaliczyć wydatki na reklamę, alkohol czy obiady z klientami i to na podstawie paragonów a nie faktur. Możliwe jest dokonanie odliczenia VAT od paliwa. Generalnie w koszty można zaliczyć praktycznie wszystko, co ma jakikolwiek związek z działalnością spółki.
 5. Dużo niższe koszty obsługi księgowej. Wynoszą one ok. 40 euro miesięcznie, a mogą być niższe, jeśli spółka np. wystawia niedużą ilość faktur. Brak jest również opłat rocznych do rejestru spółek. Raz w roku należy złożyć sprawozdanie finansowe do rejestru ( Obchodny register ),
  nie wiąże się to z uiszczeniem jakiejkolwiek opłaty.
 6. Obciążenia pracownicze i ubezpieczeniowe są zdecydowanie niższe niż w Polsce. Jest to bardzo przydatne dla spółek, które zamierzają zatrudniać pracowników. Korzyści są jeszcze wyższe,
  gdy zatrudniamy pracowników delegowanych, zwłaszcza w krajach, gdzie mamy wysokie diety. Przykładowo, pracownik taki zatrudniony jest na słowacką pensję minimalną, a dodatkowo otrzymuje on diety, które nie podlegają ani oskładkowaniu ani podatkowi. Pozwala to na bardzo dużą redukcję obciążeń pracowniczych.
 7. Samochody – istotne dla firm transportowych lub kupujących dużą ilość samochodów.
  Koszty rejestracji są dużo niższe, zwłaszcza przy autach sprowadzanych z zagranicy ( ok. 1200 zł ). Ubezpieczenie OC na Słowacji jest tańsze niż w Polsce, nadto przy samochodach osobowych nie ma problemów z odliczaniem całego VAT od paliwa. Oczywiście samochody zarejestrowane na Słowacji mogą poruszać się po Polsce.
 8. Spółka słowacka może nabywać w Polsce nieruchomości bez zezwolenia. Jest podmiotem unijnym, więc nie obowiązują ją ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przewidziane dla cudzoziemców lub cudzoziemskich osób prawnych.

Jeśli interesują Państwa ceny oraz szczegóły, prosimy użyć ten link :
ZADAJ PYTANIE RADCY PRAWNEMU

Oczywiście spółka słowacka by działać w Polsce musi tu posiadać oddział.
Polecamy więc nasze wirtualne biuro w Warszawie na siedzibę - adres tego oddziału.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36