Od dnia 10 lutego 2018 roku forum zostało zlikwidowane w trosce o bezpieczeństwo naszej witryny
( było na starym skrypcie PHP ).
Niemniej osoby zainteresowane wypowiedzią na łamach naszej strony zapraszamy do kontaktu na adres e-mail. Najciekawsze wypowiedzi zostaną opublikowane w postaci osobnych artykułów na naszej stronie.
Zapraszamy także osoby interesujące się nieruchomościami do współpracy przy pisaniu artykułów na stronę wirtualnego biura. Artykuły jak najbardziej mogą być płatne, aczkolwiek muszą być z branży nieruchomości lub opisywać inne aktywa inwestycyjne, najlepiej te, dające dochód pasywny np. akcje dywidendowe.

Zespół VSL-System