Umowa o pracę na zastępstwo

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Umowa o pracę na zastępstwo jest jednym spośród czterech rodzajów umów o pracę przewidzianych
w Kodeksie Pracy. Często wskazuje się, że stanowi ona specyficzną odmianę umowy na czas określony.
Z drugiej strony zaś podnosi się, że nie można jej traktować jak umowy o pracę na czas określony,
gdyż chwila rozwiązania umowy nie jest zdarzeniem pewnym, jak to się ma w przypadku umowy na czas określony.

Zawiera się ją w sytuacji, gdy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika z powodu jego usprawiedliwionej nieobecności. W takiej sytuacji pracodawca jest uprawniony do zatrudnienia innego pracownika na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

Jak każda umowa o pracę powinna zawierać takie elementy jak: oznaczenie stron umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunku pracy i płacy zwłaszcza rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę z wyszczególnieniem jego składników, wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia. Podkreśla się również, że umowa o pracę na zastępstwo powinna zawierać imię i nazwisko nieobecnego pracownika i czas jego nieobecności.

Mimo iż celem przedmiotowej umowy jest zastępstwo nieobecnego pracownika i wykonywana przez niego praca powinna odpowiadać pracy pracownika zastępowanego, to warunki zatrudnienia poszczególnych pracowników mogą się różnić, a pracodawca nie ma obowiązku zapewniania warunków identycznych.

W Kodeksie Pracy nie została sprecyzowana również istotna kwestia dotycząca sytuacji, w której nieobecność pracownika się przedłuża. Wątpliwość budzi fakt, czy w takim wypadku umowa zostaje automatycznie przedłużona o ten okres, czy też ulega rozwiązaniu z upływem pierwszego terminu nieobecności pracownika wskazanego w umowie. Dotychczas nie ustalono jednego wspólnego stanowiska w tej kwestii, która w zależności od sprawy różnie może zostać rozstrzygnięta.

Umowę o pracę na zastępstwo można poprzedzić umową na okres próbny, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Omawiana umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy pracę na zastępstwo, to strony mogą zastosować taką formę rozwiązania umowy o ile przewidziały w niej taką możliwość i jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Okres wypowiedzenia w takiej sytuacji wynosi zawsze 3 dni robocze.

Niezależnie od powyższych odrębności pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na zastępstwo przysługują wszystkie uprawnienia, jak również ciążą na nich obowiązki pracownicze.

Należy jednak pamiętać, że jeśli pracownica zatrudniona na umowie o pracę na zastępstwo zajdzie
w ciążę, to umowa ta nie ulega przedłużeniu do dnia porodu, w przeciwieństwie do innych umów terminowych.

Jeśli Twoja firma nie wymaga posiadania biura z dwoma pracownikami skorzystaj z oferty
jaką daje wirtualne biuro. Koszt zwykłego biura w Warszawie to minimum 700 zł netto a jednego pracownika 1500 zł + narzut na pensję ( ZUS, PIT4 ).

Wirtualne biuro to jedynie 59 zł netto miesięcznie.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36