Zmiana nazwiska po rozwodzie

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość zmiany nazwiska małżonków po rozwodzie.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają w Urzędzie Stanu Cywilnego oświadczenia dotyczące tego, jakie nazwisko będą nosić po zawarciu małżeństwa. Zarówno mąż, jak i żona mogą pozostać przy dotychczasowym nazwisku, przybrać nazwisko drugiego małżonka albo też połączyć swoje nazwiska i przybrać nazwisko dwuczłonowe (w dowolnej kolejności).

Z uwagi na fakt, że zarówno kobieta jak i mężczyzna przez zawarcie małżeństwa mogą zmienić swoje nazwisko, uprawnienie do przywrócenia poprzedniego nazwiska przysługuje obojgu małżonkom.

Należy pamiętać, że powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie jest uprawnieniem,
a nie obowiązkiem rozwiedzionych małżonków. Zgodnie więc z ugruntowanym poglądem Sądu Najwyższego i doktryny małżonek, którego nazwisko zostało przybrane przez drugą stronę, nie może domagać się przymusowego odebrania nazwiska.

Możliwość zmiany nazwiska ograniczona została trzymiesięcznym terminem.
Termin ten należy liczyć od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, nie zaś od dnia jego wydania. Istotnym jest, że powyższy termin nie może zostać przywrócony ani przedłużony. Jeśli strona przekroczy trzymiesięczny termin, bezpowrotnie straci uprawnienie do zmiany nazwiska.

Jeśli natomiast termin zostanie przekroczony, a istnieją ważne przyczyny do zmiany nazwiska, małżonek może dochodzić takiej zmiany tylko w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym ogólnych reguł zmiany nazwisk.

Zmiana nazwiska polega na powrocie do swojego poprzedniego nazwiska. Jeśli kobieta rozwiodła się pierwszy raz, zmiana nazwiska polegać będzie na powrocie do nazwiska rodowego. Natomiast w sytuacji, gdy kobieta przed zawarciem małżeństwa nosiła nazwisko poprzedniego męża, to po zmianie powróci do właśnie tego nazwiska.

Rozwiedziony małżonek może zmienić nazwisko składając w tym przedmiocie stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć osobiście. Organem właściwym do odebrania oświadczenia jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Podkreślić należy, że może to być dowolny Urząd Stanu Cywilnego,
gdyż nie ma obowiązku składania oświadczenia w tym samym Urzędzie w którym strony zawarły małżeństwo.
Oświadczenia nie może przyjąć żaden inny organ administracji ani sąd, przed którym toczyło się postępowanie w sprawie rozwodu.

Warto podkreślić, iż jeśli planujesz rozwód, możesz korzystać z wirtualnego biura, jako Twojego adresu do korespondencji.
Nie ma konieczności by traktować wirtualne biuro jedynie jako siedzibę firmy.
Może to być równie dobrze adres do korespondencji osoby prywatnej np. na potrzyby toczących się postępowań sądowych np. sprawy rozwodowej.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36