Odzież ochronna i robocza dla pracownika

Każdy pracownik (tak jak i jego mienie) powinien być odpowiednio zabezpieczony przed niebezpieczeństwami, jakie wiążą się z wykonywaną pracą. Najbardziej istotna jest w tym odzież ochronna, która w odpowiedni sposób zabezpiecza pracownika przed działaniem niekorzystnych czynników,
jakie występują w danym środowisku pracy.
Nie należy mylić odzieży ochronnej z roboczą – ta bowiem ma za zadanie chronić pracownika tylko przed zabrudzeniem lub zniszczeniem ubrania osobistego.

Odzież ochronna

Zgodnie z art. 237(6) Kodeksu pracy każdy pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież ochronną, zabezpieczającą przed szkodliwymi warunkami pracy i tym samym chroniącą zdrowie oraz życie pracownika. Środki ochrony indywidualnej są bardzo zróżnicowane w zależności od warunków panujących w danym środowisku pracy – mogą ochraniać przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi, biologicznymi lub termicznymi, promieniowaniem, urazami mechanicznymi czy porażeniem prądem. Ponadto niezbędne jest również przeszkolenie pracownika jak powinien on korzystać z odzieży ochronnej.

Aby środki ochrony indywidualnej spełniały swoje zadanie i zostały dopuszczone do stosowania przez pracowników, muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności (CE) - dzięki temu spełniają wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania, a także ochroną środowiska i zdrowia.
W przypadku wyposażenia pracowników w odzież niespełniającą określonych wymagań, na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny. Bardzo częstym sposobem stosowanym przez właścicieli przedsiębiorstw jest wynajem albo leasing odzieży ochronnej od producenta.

Każdy pracodawca zaopatrujący swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej powinien prowadzić kartę ewidencyjną przydziału odzieży oraz obuwia. Do odzieży ochronnej nie zaliczamy:

  • odzieży roboczej i mundurów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
  • wyposażenia sportowego, a także wykorzystywanego przez Policję, wojsko czy służby ratownicze,
  • środków używanych na podstawie przepisów ruchu drogowego i przeznaczonych do samoobrony.

Odzież robocza

W odzież roboczą powinni zostać zaopatrzeni ci pracownicy, których ubranie osobiste może zostać w znacznym stopniu zabrudzone albo zniszczone, a także gdy jest to niezbędne w danym środowisku pracy ze względu na niesprzyjające warunki sanitarne, technologiczne lub BHP. W tym wypadku odzież robocza również wydawana jest nieodpłatnie, chyba że pracownik korzysta z własnej, spełniającej określone wymagania – wtedy wypłacony zostaje mu ekwiwalent (nie obowiązuje to w warunkach szczególnego narażenia pracownika na substancje chemiczne czy promieniowanie, np. przy obsłudze maszyn lub procesów technologicznych – wtedy to pracodawca ma obowiązek zaopatrzenia pracownika w odpowiednią odzież).

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, gdy ten nie został wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej albo ubranie robocze. Pracodawca musi ustalić odpowiedni rodzaj odzieży, a także dbać o to, by jej stan był odpowiedni (również pod kątem czystości).

Wirtualne biuro poleca także podobne artykuły o charakterze porad dla przedsiębiorców :

Umowa zlecenie czy o dzieło ? Różnice między umowami.
Zwolnienie dyscyplinarne – w jakich sytuacjach ?
Outsourcing biura i nie tylkoAutor : Maciej Wiśniewski.
Data utworzenia : 21 grudnia 2015 r.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36